ALAN ADI KAYDI

SİZE UYGUN EN İYİ ALAN ADINI GEÇ KALMADAN KAYDEDİN!

Ücretsiz alan adı servisleri

KodespaNet yönetim panelinde alan adınızı yönetmek çok kolay! Alan adınzın yönetimini online olarak gerçekleştirebilirmeniz için bir çok seçeneği ücretsiz olarak sunuyoruz.

Alan Adı
Yeni Fiyat
Transfer
Yenileme
.com sale!
₺80.00TL 1 Yıl
₺80.00TL 1 Yıl
₺80.00TL 1 Yıl
.net sale!
₺95.00TL 1 Yıl
₺95.00TL 1 Yıl
₺95.00TL 1 Yıl
.org hot!
₺102.00TL 1 Yıl
₺102.00TL 1 Yıl
₺102.00TL 1 Yıl
.xyz
₺102.00TL 1 Yıl
₺102.00TL 1 Yıl
₺102.00TL 1 Yıl
.ist
₺110.00TL 1 Yıl
₺110.00TL 1 Yıl
₺110.00TL 1 Yıl
.istanbul sale!
₺135.00TL 1 Yıl
₺135.00TL 1 Yıl
₺135.00TL 1 Yıl
.info
₺120.00TL 1 Yıl
₺120.00TL 1 Yıl
₺120.00TL 1 Yıl
.club
₺80.00TL 1 Yıl
₺80.00TL 1 Yıl
₺80.00TL 1 Yıl
.biz
₺120.00TL 1 Yıl
₺120.00TL 1 Yıl
₺120.00TL 1 Yıl
.co
₺220.00TL 1 Yıl
₺220.00TL 1 Yıl
₺220.00TL 1 Yıl

.tr uzantılı alan adları için gerekli başvuru belgeleri hakkında bilgiyi alttan uzantı seçerek öğrenebilirsiniz. Siparişiniz sonrası bu belgeleri tarafımıza e-posta yada destek talebi olarak iletebilirsiniz.


“.com.tr” için gerekli belgeler

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.
 • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış  "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

“.net.tr” için gerekli belgeler

  Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Nic.tr(".tr" Alan Adları) Yönetimi'ne iletilmesi yeterli olacaktır.

 • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
 • Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız.

“.kep.tr” için gerekli belgeler

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi.

“.biz.tr” için gerekli belgeler

".biz.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

“.info.tr” için gerekli belgeler

".info.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

“.tv.tr” için gerekli belgeler

".tv.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

“.org.tr” için gerekli belgeler

 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

“.web.tr” için gerekli belgeler

".web.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

“.gen.tr” için gerekli belgeler

".gen.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

“.av.tr” için gerekli belgeler

 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
 • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

Bir alan adı siparişi verdiğinizde, ödeme onayı ardından alan adınız otomatik olarak aktifleştirilir. Alan adınızın aktifleştirilmesinden itibaren, alan adınızı yönlendirdiğiniz isim sunucularına yönlenmesi ortalama 24-48 saat arası sürebilmektedir. Anında aktivasyon .tr alan adları için geçerli değildir. Bazı alan adı uzantıları ek belge istemekte, bazı alan adı uzantılarının da kayıt onayı farklı politikaya sahip olduğundan aktivasyon süresi değişiklik gösterebilir. Kaydetmek istediğiniz alan adı uzantısı hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.
KodespaNet olarak sizlere gelişmiş bir alan adı yönetim paneli sunmaktayız. Alan adı listenizden, yönetmek istediğiniz alan adınızı seçerek yönetim menülerini görüntüleyebilir, alan adınıza ait bir çok işlemi online olarak 7 gün 24 saat gerçekleştirebilirsiniz.
Alan adı transferleri, ilgili alan adına bağlı bir transfer şifresiyle gerçekleşir. Transfer siparişi öncesi bu şifre mutlaka bilinmelidir. Bazı platformlarda transfer şifresi, epp kodu veya transfer kodu olarak tanımlanır. Bazı alan adı sağlayıcı firmaları bu bilgiyi online olarak sağlarken bazıları da iletişime geçerek bu bilgi tarafınıza sağlar. Alan adı transfer sayfamıza ulaşarak, alan adınızı ve ilgili transfer şifresini yazıp işlem adımlarına devam etmeniz transfer işleminiz için yeterli olacaktır.
Birçok alan adı uzantısı 10 yıl süreye kadar kayıt ve yenileme yapmanıza izin verir. Kayıt ve yenileme süreleri bazı uzantılarda 5 yıl olup, alan adı uzantısına göre değişkenlik gösteren bir durumdur.
Evet, bir çok uzantı alan adı iletişim bilgilerinizi gizlemenize olanak sağlar. Uzantı türlerine göre değişkenlik gösteren bu durum, bazı uzantılarda ücretsiz olarak sağlanırken, bazı uzantılarda ücreti olarak sağlanır.